UCL_logo_color

משרות פנוית בבדיקות תוכנה

בודק/ת תוכנה ידני
מרכז
4327
בודק/ת תוכנה- חטיבת טכנולוגיות
מרכז
4347

BETTER TOGETHER

בגין כל חבר חדש שנקבל ממך ויגויס לחברה, תקבל מתנה כספית שווה לאחר שלושה חודשים מתחילת העבודה.

תוקף המבצע שישה חודשים מיום שליחת החבר ובתנאי שלא היה מוכר על ידנו.

לתקנון המלא