תקנון

חבר מביא חבר

  • קורות חיים של חברים יש לשלוח לתיבה ייעודית בלבד friends@ucl-group.co.il
  • ניתן לצרף למייל מס' קורות חיים (עדיפות לקו"ח בקובץ WORD).
  • במידה וקורות החיים של החבר אינם קיימים במערכת הגיוס משלושת החודשים האחרונים, החבר יירשם על שמך לשישה חודשים כ"חבר מביא חבר".
  • במידה והחבר הגיע למערכת הגיוס על ידי מקור אחר בשלושת החודשים שקדמו להפנייתו על ידך, לא יהיה זכאי הממליץ לתגמול בגין קליטת החבר.
  • הממליץ יהיה זכאי לקבלת תגמול עד 3000 ₪ (תלוי משרה) עבור החבר שנקלט על שמו וזאת לאחר שלושת חודשי עבודה של החבר.