UCL_logo_color

משרות פנוית בניהול פרויקטים / PMO

איש/אשת PMO למחלקת מערכות מידע
מרכז
4328
PMO- מחלקת מערכות מידע
מרכז
4336

BETTER TOGETHER

בגין כל חבר חדש שנקבל ממך ויגויס לחברה, תקבל מתנה כספית שווה לאחר שלושה חודשים מתחילת העבודה.

תוקף המבצע שישה חודשים מיום שליחת החבר ובתנאי שלא היה מוכר על ידנו.

לתקנון המלא