UCL_logo_color

ארוע פסח בסינמה סיטי

ארוע פסח בסינמה סיטי

ניצלנו את ערב החג למפגש חברתי של כל העובדים ובני/ות הזוג בסינמה סיטי VIP ארוחת ערב,סרט וברכה ממנכל הקבוצה

שתפו את המאמר