UCL_logo_color

ארוע ילדי עובדים קיץ 2018

ארוע ילדי עובדים קיץ 2018

אירוע קיץ לילדי עובדים לקראת כיתה א'

ילדי העובדים הכירו את UCL  ונהנו מפעילות מעגל מתופפים ביער 

שתפו את המאמר